Игри

Преводаческа агенция

Информация за страница Преводи

   Преводи е поредното понятие в нашия език, което има поне няколко значения и може да се използва в зависимост от случая. На първо място изниква професията на преводачите, които боравят с чужди езици и превеждат от тях на родния си такъв или обратно. Днес тази работа е една от най-добре платените и предлага много други възможности за кариерно развитие, като например изпращането на служебни командировки в чужбина или срещата с хора, които поради невъзможността да се разберат с работодателя поради липса на езикови познания са избрали ние да бъдем представители. Между другото както писмената, така и устната чуждоезична и преводна кореспонденция може да ни послужи като отлично средство за усъвършенстването на даден международен език. Това е и причината много студенти всяка година да заминават на бригади в Америка, където в продължение на няколко месеца работят и комуникират с обкръжението си изцяло на английски. Впоследствие те го овладяват на говоримо ниво много добре.

    Но има не само езикови преводи, а и парични. Те са също неделима част от ежедневието на хората, голяма част от които постоянно изпращат или получават парични суми. Днес благодарение на многобройните възможности до всяка една точка на света може да бъде изпратена дадена сума и да се получи в максимално кратък срок. Банковите трансфери вече далеч не са за предпочитане, защото отнемат поне няколко дни. Вместо това се залага повече на дебитните карти. Този, който иска да преведе някакви пари на друг човек, просто отива в банката и след като представи своята карта, трябва да издиктува на служителя айбана на отсрещната страна. Така само след секунди преводът бива осъществен, а чакащият парите може да си ги вземе от най-близкия клон на банката. Преди години и пощенските служби са често използвано средство за изпращане и получаване на парични средства. Днес някои хора вероятно все още ги използват, но най-висок е процентът на онези, които се доверяват на превод с карта. Ако пък имаме регистрация в някой разплащателен портфейл като Изипей или Ипей, дори няма нужда да ходим до банката. Днес офисите на тези компании са разположени почти навсякъде, включително и в станциите на метрото.

    За да сме в състояние обаче да си получим от там паричните преводи, отново е нужно изпращащият ни сумата да има на разположение личните ни данни като три имена, ЕГН и телефон. Само с едно щракване от компютъра парите са вече при нас, като остава единствено да отидем и да си ги вземем от касата. В областта на легализациите също има доста преводи, но там нещата са доста по-специфични. Има например термини като апостил, с който се обозначава същността на документа, а обикновено той се поставя в някой от ъглите му. Класическият паричен превод днес може да се извърши дори от мобилен телефон благодарение на десетките приложения, които постоянно се измислят да улеснят потребителите. Затова и много хора дори не си правят труда да ходят до банката, ако имат в картата си достатъчно пари в наличност. Те просто въвеждат сумата и си я приспадат от текущия баланс.

eXTReMe Tracker